ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္အတြင္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 97W ထပ္မံျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္အတြင္းေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း (97W ) တစ္ခု ထပ္မံျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေနၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၅ ကီလိုမီတာႏွဳန္း(၉.၃၂ မိုင္ ႏွဳန္း) ျဖင့္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိကာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္ေသာ ၅ ခုေျမာက္ မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ မိုးေလဝသ ဌာနမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားပါသည္။

The strong tropical disturbance (LPA) over the Philippine Sea, east of Luzon has developed into Tropical Depression 97W (UNNAMED)…currently moving towards the WNW…threatening Northern Luzon.

Time/Date: 6:00 AM PST Mon November 02 2009
Location of Center: 18.0º N Lat 126.3º E Lon
Distance 1: 490 km (265 nm) ENE of Tuguegarao City
Distance 2: 500 km (270 nm) ESE of Aparri, Cagayan
Distance 3: 530 km (285 nm) SE of Basco, Batanes
Distance 4: 590 km (318 nm) NE of Naga City
Distance 5: 605 km (325 nm) East of Laoag City
Distance 6: 670 km (360 nm) NE of Metro Manila
MaxWinds (1-min avg):
45 kph (25 kts) near the center
Peak Wind Gusts: 65 kph (35 kts)
Click to view:
97W’s Latest Wind Analysis
new!
6-hr Rain Amounts (near the center): N/A
Saffir-Simpson Typhoon Scale: Tropical Depression
Coastal Storm Surge Height: 0 feet [0 m]

Minimum Central Pressure: 1002 millibars (hPa)
Recent Movement: WNW @ 15 kph (08 kts)
Projected Area of Impact: Extreme Northern Luzon
Size (in Diameter): — km (— nm) / Average
Max Sea Wave Height (near center): 12 ft (3.6 m)
T2K TrackMap #01 (for Public): 6 AM PST Mon Nov 01
JTWC Ship Avoidance TrackMap: 6 AM Mon Nov 02
Zoomed Satellite Pic: Near Real-Time

Advertisements