အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MIRINAE ဗီယက္နမ္ကမ္းေျခအားစတင္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MIRINAE သည္ ယေန႕နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ JTWC  data မ်ားအရ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Phu Yen ျပည္နယ္၊ Tuy Hoa ၿမိဳ႕ ကမ္းေျခ၏ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁ဝဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳေနၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၈ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ဗီယက္နမ္ကမ္းေျခအား စတင္ ေက်ာ္ျဖတ္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ကမ္းေျခမွ ၅၅ မိုင္ခန္႕ ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟိုခ်ီမင္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၂၈ဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

မုန္တိုင္း MIRINAE သည္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၅ဝ မွ ၆၅ မိုင္ႏွဳန္း အထိ ရွိေနၿပီး ေနာက္ ၁၂ နာရီအတြင္း ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ အားေပ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

Advertisements

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္မႈခံရမည့္ ဖိလစ္ပိုင္

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ည ၈ နာရီမွ နံနက္ ၈ နာရီအထိ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE (SANTI) ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္စဥ္ ေလတိုက္ႏွဳန္း အနည္းဆံုး တစ္နာရီ ၁၆၅ ကီလိုမီတာ (၁ဝ၂ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕) ျဖင့္ တိုက္ခတ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ မိုးေလဝသဌာနမွ သတိေပးခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

မုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းမွာ ယမန္ေန႕ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ ခန္႕မွန္းထားခ်က္မွ သိသာစြာေျပာင္းလဲ ျခင္းမရွိဘဲ မုန္တိုင္းမ်က္ေစ့သည္ ယေန႕ည ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ ၈ နာရီမွ ေနာက္တစ္ေန႕ နံနက္ ၈ နာရီအထိ ယင္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

click on picture to view original size

30OCT-track

ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၆း၃ဝ နာရီ (00:00 GMT) တြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ အခါ MIRINAE သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နမ္ကမ္းေျခကို ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆း၃ဝ ေနာက္ပိုင္း (00:00 GMT) တြင္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားရာ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႕ (တနလၤာေန႕) တြင္ ၄င္း၏ အေျခအေနအားဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႕ပင္ဆိုေစ – လာမည့္ ရက္သတၱပတ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးရြာသြန္းၿပီး မိုးႀကီးႏိုင္မည့္ အေျခအေနသည္ MIRINAE ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း မည္ကဲ့သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားဦးမည္၊ အင္အားေလ်ာ့က်(သို႕မဟုတ္) ပိုေကာင္းလာမည္ စသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE ယေန႕ညေနပိုင္းတြင္ဖိလစ္ပိုင္ကိုဝင္ေတာ့မည္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE (SANTI) သည္ မနီလာၿမိဳ႕အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ယြန္းယြန္း မိုင္ ၃၂ဝ ခန္႕တြင္ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳေနၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီအတြင္း တိုင္းတာရရွိခ်က္မ်ားအရ အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၂ဝ ႏွဳန္းခန္႕ (၁၇ ေနာ္တီကယ္မိုင္ႏွဳန္း) ျဖင့္ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ ရွိေနပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ အဆင့္-၂ (CAT2)အေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၁ဝ၅ မိုင္မွ ၁၂၅ မိုင္အထိရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း WUND ၏ ပံုေဖၚတင္ျပမႈတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း ေအာက္တိုဘာလ ၃ဝ ရက္  ေသာၾကာေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခအား စတင္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ဟု TSR ခန္႕မွန္းခ်က္အရသိရပါသည္။

Daet (14.2 N, 122.9 E) San Jose (15.8 N, 121.5 E)  Manila (14.6 N, 121.0 E) ၿမိဳ႕မ်ားအတြက္ တိုက္ခတ္ခံရမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ၅ဝ% မွ ၆၅% အထိရွိလာေၾကာင္း၊ အနီေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE (SANTI) ေတာင္ဘက္ထပ္ဆင္း

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE (SANTI) 23W သည္ ယေန႕ 0600 GMT တြင္ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လမ္းေၾကာင္း ခန္႕မွန္းခ်က္မွာ ေတာင္ဘက္သို႕ ၂၅ မိုင္ခန္႕ ထပ္မံက်ဆင္းေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

MIRINAE သည္ မနီလာၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ ၅၆ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္ (၆၂၅ မိုင္ခန္႕)တြင္ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳေနၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၂ဝ ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားေနပါသည္။ ေရြ႕လ်ားႏွဳန္းပိုမို ျမန္လာသည့္အတြက္ ဖိလစ္ပိုင္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခအနီးသို႕ ပိုမိုေစာစီးစြာ ေရာက္လာလိမ့္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီလွ်င္ ၁ဝ၅ မိုင္မွ ၁၂၅ မိုင္ႏွဳန္း အထိရွိေသာ ေလျပင္းမ်ားသည္ လာမည့္ ၃၆ နာရီ အတြင္း ၄င္းႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းေျခသို႕ စတင္ တိုက္ခတ္လာႏိုင္ဘြယ္ရွိေနပါသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ ဆူးဘစ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အနီးမွ ျဖတ္၍ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္မည့္ MIRINAE သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီမတိုင္မီမွာပင္ ဗီယက္နမ္ကမ္းေျခကို ဆက္လက္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

လမ္းေၾကာင္းပံုေဖၚႏိွဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း ပံုကို click လုပ္၍ ၾကည့္ေပးပါရန္

290600GMT-track

 

 

 

 

 

 

29OCT-track

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE (SANTI)(23W) update#3

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE (SANTI) ဟာ လာမဲ့ ၄၈ နာရီအတြင္း ဖိလစ္ပိုင္အေရ႕ဘက္ကမ္းရိုးတန္းနဲ႕ ၂၁၅ မိုင္ကြာေဝးတဲ့ ေနရာကို အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္နဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္ရွိလာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
click on picture to view original size
48hr-28MIRINAE
မုန္တိုင္းျဖတ္သန္းမဲ့လမ္းေၾကာင္းဟာ ယခင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕က     ခန္႕မွန္းထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၅ဝ ခန္႕ကို ေရာက္သြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ရွိလမ္းေၾကာင္း ခန္႕မွန္းခ်က္အရ Santiago ၿမိဳ႕ အနီးမွ ကပ္ၿပီးျဖတ္ေက်ာ္မယ္လို႕လဲ data ပံုေဖၚရရွိခ်က္ေတြအရသိရပါတယ္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE (SANTI) ဟာ လာမဲ့ ၄၈ နာရီအတြင္း ဖိလစ္ပိုင္အေရ႕ဘက္ကမ္းရိုးတန္းနဲ႕ ၂၁၅ မိုင္ကြာေဝးတဲ့ ေနရာကို အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္နဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္ရွိလာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။မုန္တိုင္းျဖတ္သန္းမဲ့လမ္းေၾကာင္းဟာ ယခင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕က ခန္႕မွန္းထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၅ဝ ခန္႕ကို ေရာက္သြားတာေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ရွိလမ္းေၾကာင္း ခန္႕မွန္းခ်က္အရ Santiago ၿမိဳ႕ အနီးမွ ကပ္ၿပီးျဖတ္ေက်ာ္မယ္လို႕လဲ data ပံုေဖၚရရွိခ်က္ေတြအရသိရပါတယ္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE ဟာ ေနာက္ဆံုးရရွိတဲ့ သတင္းေတြအရ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီကို ၉၅ မွ ၁၂ဝ မိုင္ႏွဳန္းအထိရွိတဲ့ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္ေနၿပီး ၾကာသပေတးေန႕ ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၃ နာရီမွာ အားပိုေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၃ တိထေရာက္လာမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္၊ ေရြ႕လ်ားေနတဲ့ ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းအေနနဲ႕လဲ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ကာ တစ္နာရီကို ၁၉ မိုင္ႏွဳန္းနဲ႕ ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။