JTWC ၏ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈ ပံုျပအညႊန္း

Advertisements

MMWEATHER ၏ သတင္းမ်ားႏွင့္ POST Update မ်ား

MMWEATHER ၏ သတင္းမ်ားႏွင့္ POST Update မ်ားကို http://blog.mmweather.com သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕တင္ျပေပးထားပါသည္။ MMWEATHER အား FACEBOOK တြင္လည္း ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

MMWEATHER ADMINISTRATION TEAM

ကမာၻ႕ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈဆိုင္ရာသတင္းမ်ားစာမ်က္ႏွာ

ၿပီးခဲ့သည့္ (၁)ရက္အတြင္း၊ ကမာၻတစ္လႊားမွ ျပင္းအား ၂.၅ ႏွင့္ အထက္ရွိ ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ (၇)ရက္အတြင္း၊ ကမာၻတစ္လႊားမွ ျပင္းအား ၅ ႏွင့္ အထက္ရွိ ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္းမ်ားကို USGS website မွ တိုက္ရိုက္ ရယူ၍ Widget မ်ားျဖင့္ mmweather ၏ ကမာၻ႕ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈဆိုင္ရာသတင္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ တြင္ တင္ျပထားပါသည္။

ေျမငလွ်င္လႈပ္ျခင္းအား ယေန႕ထက္တိုင္ ေနရာအတိအက်၊ ေျမျပင္/ေရျပင္ေအာက္ အနက္ အတိအက်၊ အခ်ိန္အတိအက်ႏွင့္ ျပင္းအားအတိအက် တို႕ကို ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ သို႕ေသာ္ လူသားတို႕၏ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ရုတ္တရက္ ႏွဳတ္ယူသြားတတ္သည့္အျပင္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ အေျမာက္အမ်ားကိုလည္း ဖ်က္ဆီးႏိုင္စြမ္းႀကီးမားသည့္ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈထား၍လည္းမရႏိုင္ပါ။

ႏိုင္ငံတကာရွိေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ား၊ ေျမငလွ်င္လႈပ္ခတ္မႈျပင္းထန္ေသာ/မၾကာခဏလႈပ္တတ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္လာပါက ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈဒဏ္ကို နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ားက မည္သို႕ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကို မ်က္ေခ်မျပတ္ေလ့လာေနၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။

ထိုသို႕ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ကၽြန္ဳပ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလားတူ ငလွ်င္ျပင္းမ်ားလႈပ္ခတ္သည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕လာရလွ်င္ မည္သို႕မည္ပံု ေဆာင္ရြက္သင့္သည္၊ ကာကြယ္မႈမ်ားကို မည္သို႕မည္ပံု ေဆာင္ရြက္ထားသင့္သည္ စသည္ျဖင့္ ဗဟုသုတ ရွာမွီးႏိုင္ၾကေစရန္ရည္ရြယ္ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

mmweather administration team

ေဟတီငလွ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမၼဂၢ အစီရင္ခံစာ

လူေပါင္း ၁၃ဝဝဝ ခန္႕ ေသဆံုးေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ အာဏာပိုင္မ်ားက လူ႕အသက္ေပါင္း ၅ ေသာင္းထက္မနည္း ေသဆံုးလိမ့္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၾကပါသည္။ Carrefour, Gressier ႏွင့္ Leogane ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အဆိုးရြားဆံုးခံခဲ့ၾကရၿပီး လူဦးေရ ၁၃၄ဝဝဝ ရွိသည့္ Leogane ၿမိဳ႕ေလးတြင္ လူေနအေဆာက္အဦ ၈ဝ% မွ ၉ဝ% အထိ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ေဟတီငလွ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမၼဂၢ OHCA ၏ ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ အစီရင္ခံစာအား PDF ျဖင့္ ရယူေလ့လာႏိုင္ပါသည္ –

ေဟတီငလွ်င္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုလသမၼဂၢ အစီရင္ခံစာ (Download)

HIGHLIGHTS/KEY PRIORITIES
• Fuel for humanitarian operations will only last 2 to 3 more days before operations will be forced to cease. A fuel distribution mechanism is required urgently.
• 27 Urban Search and Rescue teams are deployed across priority locations with approximately 1,500 rescue workers and 115 dogs. There have been 58 live rescues so far by these teams.
• A joint UNDAC/EU/WFP assessment found 80-90 percent of the buildings destroyed in Leogane and 40-50 percent in Carrefour and Gressier.
• Priorities for assistance continue to be search and rescue, medical services, shelter, food and water.
• IOM estimates that 200,000 families (up to one million people) are in need of immediate shelter and non-food assistance.
• Major health concerns include untreated trauma wounds and infection of wounds.

ဖိလစ္ပုိင္ ေမယြန္ မီးေတာင္အနီး ေလယာဥ္ မပ်ံသန္းရန္ ၫႊန္ၾကားထား

ေပါက္ကြဲရန္ အဆင္သင္႔ အေနအထားႏွင္႔ ေခ်ာ္ရည္ပူ ျပာမႈန္႔မ်ား လႊတ္ထုတ္ေနသည္႔ ေမယြန္မီးေတာင္ (ဓါတ္ပံု – wikimedia )

အခ်ိန္မေရြး ေပါက္ကြဲ ႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္ မ်ားက သတိ ေပးထားသည့္ ေမယြန္ မီးေတာင္အနီး ေလယာဥ္မ်ား ပ်ံသန္းျခင္း မျပဳရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားက ညႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ မီးေတာင္ေဗဒ ပညာေရး ဌာနက မီးေတာင္ရုတ္တရက္ ေပါက္ကြဲ ပါက လြင့္စင္ ထြက္လာသည့္ ျပာႏွင့္ အျခား အမႈန္အမႊား မ်ားက အနီးအနား ေလထုကို အႀကီးအက်ယ္ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးႏုိင္သျဖင့္ ေလယာဥ္ ပိုင္းေလာ့မ်ားမွာ မီးေတာင္ အနီးကပ္၍ ပ်ံသန္းမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။

ျပည္သူ႔ ေလေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ား အေနႏွင့္ ပိုင္းေလာ့ မ်ားအား မီးေတာင္ႏွင့္ ခပ္ေ၀းေ၀းမွ ေရွာင္ကြင္း ပ်ံသန္းရန္ စီစဥ္ ညႊန္ၾကားသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊  ဒီဇင္ဘာ (၂၈)ရက္ ေန႔က မီးေတာင္အတြင္းမွ ျပာမႈန္မ်ား ကန္ထြက္လာသည့္ ေပါက္ကြဲမႈေပါင္း (၉)ခုကို ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း အႀကီးစား ေပါက္ကြဲမႈႀကီး တခုထပ္မံ ျဖစ္လာ ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ပညာရွင္ မ်ားက ဒီဇင္ဘာ (၂၉) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ (၂၈)ရက္ ေန႔က မီးေတာင္အနီးတြင္ ငလ်င္လႈပ္ရွားမႈ (၃၈)ႀကိမ္ ႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈ (၁၇၁)ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ သတိေပးခ်က္ကို အျမင့္ဆံုး အဆင့္အျဖစ္ ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုေန႔က တိုင္းတာမႈအရ မီးေတာင္မွ မႈတ္ထုတ္ေနသည့္ ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ အဆိပ္မီးခိုး ဓာတ္ေငြ႔မ်ား၏ ပမာဏမွာ တေန႔လွ်င္ (၃၄၁၆)တန္ အထိ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ မီးေတာင္အနီးမွ ျပည္သူမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္း ေပးထား ေသာ္လည္း ၎တို႔က ေနရပ္ ျပန္လိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ကိုလည္း ေျဖရွင္း ေပးေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ – mmweather google group တြင္ သူႀကီးတင္ေပးသည့္ post ျဖစ္ပါသည္

ႏွစ္သစ္မွာမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ခေညာင္းၾကပါေစ ….

အပူပိုင္း ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း LAURENCE

အပူပိုင္း ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း LAURENCE ဟာ အင္အားပိုမိုေကာင္းလာၿပီး ၾသစေတးလွ်တိုက္ ေျမာက္ပိုင္း PORT HEDLAND ရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၄၅ မိုင္ခန္႕မွာ ဗဟိုျပဳကာ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကို တစ္နာရီလွ်င္ ၃.၄၅ မိုင္ႏွဳန္းနဲ႕ ေရြ႕လ်ားေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ မုန္တိုင္းဟာ အဆင့္-၁ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ေရာက္ရွိေနၿပီး၊ ၾသစေတးလွ်ေျမာက္ပိုင္း ကမ္းေျခကို WALLAL DOWN ၿမိဳ႕အနီးမွ ေနာက္ ၁၂ နာရီအတြင္း ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္တဲ့အခါ အဆင့္-၂ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာမယ္လို႕ TSR ခန္႕မွန္းထားပံုကို ေအာာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ မိုင္ ၉ဝ မွ ၁၁၅ မိုင္ အထိ ရွိတဲ့  ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း LAURENCE ရဲ႕ မုန္တိုင္း မ်က္ေစ့ဟာ ၁၇ မိုင္ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းတယ္ လို႕လဲ JTWC data ေတြမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ အေနာက္ပိုင္း ၾသစေတးလွ်တိုက္ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေလးျဖစ္တဲ့ Port Hedland ကိုေတာ့ ပိတ္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Bloomberg သတင္းမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ link

Dec. 21 (Bloomberg) — Port Hedland, a town in Western Australia’s Pilbara region used by BHP Billiton Ltd. to export its iron ore, has had its port operations suspended due to Severe Tropical Cyclone Laurence, Harbor Master Lindsay Copeman said in a phone interview today. The port was closed at 1 a.m. today and there are no immediate plans to reopen it, Copeman said. He said he didn’t know how many ships were affected.