ေျမာက္အတၱလႏၱိတ္မွ Tropical Storm Erika

Begins to impact cruise ships in the Caribbean ….

ေျမာက္အတၱလႏၱိတ္သမုဒၵရာ – ကရစ္ဘီယံ ပင္လယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း Erika သည္ အားေကာင္းလာျခင္းမရွိပဲ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္၌သာ ရွိေနၿပီး ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္သို႕ အားေပ်ာ့သြားကာ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Tropical Storm Erika has forced at least one cruise ship sailing in the Eastern Caribbean to change course as it barrels westward toward St. Maarten and other popular ports.

Carnival says the Carnival Glory will remain at sea today instead of visiting St. Maarten as originally scheduled. The 2,974-passenger vessel, which departed Port Canaveral, Fla., on Saturday, instead will visit the island of Grand Turk on Thursday before returning to Florida.

More itinerary changes could come over the next few days as the storm moves westward. The National Hurricane Center says some computer models show Erika approaching hurricane strength, although its own forecast call for the “poorly organized” storm to remain relatively weak.

Advertisements