တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ကိုဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ရန္ေသခ်ာေနၿပီ

မုန္တိုင္းအဆင့္ ၂ (CAT-2) ရွိေနေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE (SANTI) – 23W သည္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္  စေနေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ Aurora ျပည္နယ္ Casiguran ကိုျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE မွ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ေတာ့မည့္ ခန္႕မွန္းခ်က္မွာ ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းသည္ ဆက္လက္၍ Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Northern Pangasinan, La Union တို႕ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး Pangasinan ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း Lingayen Gulf-Cape Bolinao Area မွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားကို T2K မွ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

တိုင္းဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE သည္ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၂ ရက္ တနလၤာေန႕တြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ အလယ္ပိုင္းဆီသို႕ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ အားေလ်ာ့လွ်က္ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္ သြားႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲ (0300 UTC) တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၆၂၅ မိုင္အကြာအေဝးသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၅ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနမည္ျဖစ္ကာ မုန္တိုင္းဗဟို၌ မုန္တိုင္းဒီေရအျမင့္ ေပ ၃ဝ အထိရွိေနမွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁ဝ၄ မိုင္မွ ၁၂၇ မိုင္အထိရွိႏိုင္ေၾကာင္း ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ရရွိသည့္ data မ်ားအရ သိရပါသည္။

မုန္တိုင္း၏ လမ္းေၾကာင္းအား လာမည့္ ၅ ရက္အတြက္ WUND မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုေဖၚထားျခင္းအား ေအာက္ပံုတြင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ mmweather မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MIRINAE ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနဦးမည့္အေျခအေနအားေစာင့္ၾကည့္၍ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

NING Community Network ေပၚရွိ http://mmweather.ning.com တြင္လည္း အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္လက္ တင္ျပေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

click on pictures to view original size

13-wp2309 29OCT-0000UTC-track-update

Advertisements