ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း၌ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚေန

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၄၄ဝ ခန္႕ ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၅ဝဝ ခန္႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း JTWC မွထုတ္ျပန္ေသာ data မ်ားအရ သိရပါသည္။

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၄းဝဝ နာရီတြင္ရရွိသည့္ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံု

AN AREA OF CONVECTION PREVIOUSLY LOCATED NEAR 12.4N 113.6E, IS NOW LOCATED NEAR 14.5 113.0E, APPROXIMATELY 340 NM EAST- SOUTHEAST OF HUE, VIETNAM.
RECENT ANIMATED MULTISPECTRAL IMAGERY REVEALS THAT THE LOW LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC) HAS BECOME PARTIALLY EXPOSED AND IS ACTUALLY ABOUT 80 NM EAST OF WHERE PREVIOUSLY THOUGHT AT 160000Z.
THE ANIMATED IMAGERY ALSO SHOWS THAT NEW CONVECTION HAS STARTED TO FLARE IN THE VICINITY OF THE LLCC.
IN ADDITION, A 160140Z AMSU IMAGE SHOWS CURVED INFLOW WITH DEEP CONVECTION NORTHWEST OF THE SYSTEM CENTER AND A VERY BROAD, THOUGH INCREASINGLY SYMMETRIC LLCC. STILL, A 160143Z ASCAT PASS SHOWS CENTER WINDS OF ONLY 10 TO 15 KNOTS (DESPITE A BURST OF 25- TO 30-KNOT WINDS ASSOCIATED WITH THE DEEP CONVECTION OVER 150 NM NORTHWEST OF THE SYSTEM CENTER). UPPER-LEVEL ANALYSIS ALSO INDICATES THE SYSTEM IS IN AN AREA OF MODERATE VERTICAL WIND SHEAR AND HAS ACCESS TO POLEWARD OUTFLOW INTO THE MID-LATITUDE WESTERLIES AS THE SYSTEM CURRENTLY SITS JUST SOUTH OF THE VERY NARROW SUBTROPICAL RIDGE.
DUE TO THE BROAD LLCC AND AND UNORGANIZED CONVECTION ABOUT THE LLCC, THE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE WITHIN THE NEXT 24 HOURS REMAINS FAIR.
  • AN AREA OF CONVECTION PREVIOUSLY LOCATED NEAR 12.4N 113.6E, IS NOW LOCATED NEAR 14.5 113.0E, APPROXIMATELY 340 NM EAST- SOUTHEAST OF HUE, VIETNAM.
  • RECENT ANIMATED MULTISPECTRAL IMAGERY REVEALS THAT THE LOW LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC) HAS BECOME PARTIALLY EXPOSED AND IS ACTUALLY ABOUT 80 NM EAST OF WHERE PREVIOUSLY THOUGHT AT 160000Z.
  • THE ANIMATED IMAGERY ALSO SHOWS THAT NEW CONVECTION HAS STARTED TO FLARE IN THE VICINITY OF THE LLCC.
  • IN ADDITION, A 160140Z AMSU IMAGE SHOWS CURVED INFLOW WITH DEEP CONVECTION NORTHWEST OF THE SYSTEM CENTER AND A VERY BROAD, THOUGH INCREASINGLY SYMMETRIC LLCC. STILL, A 160143Z ASCAT PASS SHOWS CENTER WINDS OF ONLY 10 TO 15 KNOTS (DESPITE A BURST OF 25- TO 30-KNOT WINDS ASSOCIATED WITH THE DEEP CONVECTION OVER 150 NM NORTHWEST OF THE SYSTEM CENTER). UPPER-LEVEL ANALYSIS ALSO INDICATES THE SYSTEM IS IN AN AREA OF MODERATE VERTICAL WIND SHEAR AND HAS ACCESS TO POLEWARD OUTFLOW INTO THE MID-LATITUDE WESTERLIES AS THE SYSTEM CURRENTLY SITS JUST SOUTH OF THE VERY NARROW SUBTROPICAL RIDGE.
  • DUE TO THE BROAD LLCC AND AND UNORGANIZED CONVECTION ABOUT THE LLCC, THE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE WITHIN THE NEXT 24 HOURS REMAINS FAIR.
Advertisements